Universele vloerlijm

Kenmerken en voordelen

Voor het verlijmen van alle soorten vloerbedekking met textiel- of PVC-rug, PVC-vloerbedekking, vinyl tegels en linoleum op vaste, vlakke en zuigende ondergronden.

Toepassing

 • Verlijmen van textiel- of PVC-rug, PVC-vloerbedekking, vinyltegels en linoleum
 • Elastisch
 • Geschikt bij vloerverwarming
 • Voor zuigende ondergronden
 • Gebruiksklaar

Verwerkingsvoorschriften

Voorbereiding van de lijm

Voor gebruik goed roeren.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon (stof-en vetvrij), permanent droog, scheurvrij, vlak, druk- en trekvast zijn. Oneffenheden met een egaliseermiddel (bv. Thomsit AGL DD, AGL DA of AGL DX) uitvlakken.

Verlijming

 • Natverlijming
  Bij zuigende ondergronden en/of doorlatende vloerbekledingen is de natverlijming aangeraden. De lijm uitstrijken op de ondergrond met een kitstrijker A2 of A3. Na 10 tot 20 minuten de vloerbedekking aanbrengen zodat een goede verlijming verkregen wordt.
 • Hechtverlijming
  Bij dampdichte vloerbedekkingen en niet-zuigende ondergronden, evenals bij kurkvloerbedekkingen wordt de hechtverlijming aanbevolen. Hierbij dient de lijm volledig uit te dampen en gelig-transparant te worden. Bij de vingerproef mag geen lijm aan de vinger blijven kleven. Wachttijd: 30 - 60 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. 

Attentie

 • Verse lijmresten dadelijk met water verwijderen.
 • Gereedschap onmiddellijk met water reinigen.
 • Heeft zich op de lijm een huid gevormd tijdens de stockage, dan dient deze verwijderd te worden (niet door de lijm roeren).
 • De verpakking na gebruik goed sluiten.
 • Lijm of lijmresten niet door afvoerleidingen lozen.
 • Niet verwerken beneden +5°C.
 • De lijm vorstvrij bewaren.
 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Niet ontvlambaar.
 • De richtlijnen van de vloerbedekkingsfabrikant steeds in acht nemen.